Meie teenused

Sõltuva investeerimisnõustamise eritingimused

Me osutame Finantsinspektsiooni väljastatud investeerimisühingu tegevusloa alusel oma klientidele investeerimisnõustamise teenust. Investeerimisnõustamise teenus võib olla sõltuv või sõltumatu. Sõltumatu investeerimisteenuse osutamiseks peab investeerimisühing hindama piisaval määral turul kättesaadavaid erinevaid väärtpabereid, piirdumata seejuures üksnes investeerimisühingu ning temaga seotud isiku(te) poolt emiteeritud või pakutavate väärtpaberitega. Kuigi AS Redgate Capital teeb instrumente valides põhjaliku analüüsi ja me reeglina ei paku investeerimisnõustamist enda poolt välja töötatud väärtpaberite osas, võib meie poolt analüüsitavate väärtpaberite hulk olla sõltuv meie investeerimisvaldkonna spetsialistide professionaalsest valikust.

Teenuse osutamiseks sõlmime kliendiga investeerimisteenuse lepingu, mille lahutamatu osa on investeerimisteenuste üldtingimused ning sõltuva investeerimisnõustamise lepingu, mille lahutamatuks osaks on alltoodud sõltuva investeerimisnõustamise eritingimused.

Tingimustele lisaks on lepingu osa meie hinnakiri ning mitmesugused reeglid ja muu lepingueelne teave, mis on leitav meie veebilehelt.

Lisalugemist