Meie teenused

Üldtingimused

Me osutame Finantsinspektsiooni väljastatud investeerimisühingu tegevusloa alusel oma klientidele investeerimisteenuseid ja investeerimisteenuse kõrvalteenuseid. Teenuse osutamiseks sõlmime kliendiga investeerimisteenuse lepingu, mille lahutamatu osa on investeerimisteenuste üldtingimused.

Üldtingimustele lisaks on lepingu osa meie hinnakiri ning mitmesugused reeglid ja muu lepingueelne teave, mis on leitav meie veebilehelt.

Lisalugemist