REDGATE WEALTH

aitab investeerida targalt

Meie teenused

   Investeerimisnõustamine

Koostame kliendi eesmärkide saavutamiseks personaalse investeerimisstrateegia, mis põhineb kliendi riskitaluvusel, võimalustel ja sobival ajahorisondil. Kohendame oma investeerimisstrateegiaid pidevalt vastavalt turutingimuste, valitseva majandustsükli ja kliendi ootuste muutustele.

  Väärtpaberitehingud ja hoidmine

Loome uusi võimalusi aktiivsele investorile, kes soovib mitmekesistada oma investeerimisportfelli. Meie kaudu saab soetada erinevaid noteeritud ja ka noteerimata väärtpabereid, näiteks võlakirju, aktsiaid või fondiosakuid, ning hoida neid oma Redgate’i kontol. Redgate’is on teie varad turvaliselt hoitud. Tegutseme Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusloa alusel ja Redgate’is hoitavad investeeringud on tagatud Tagatisfondi poolt summas kuni 20 000 eurot.

Mis on investeerimisnõustamine

Pakume globaalse vaatega investeerimisnõustamise teenust, mille käigus anname kliendile isiklikke investeerimissoovitusi ja koostame individuaalse investeerimisplaani lähtuvalt tema eelistustest, eesmärkidest ja riskitaluvusest. Redgate’i investeerimisstrateegiad on koostanud professionaalid ning instrumentide valik tehakse pikaajalise kogemuse ja põhjaliku analüüsi pinnal. Kohendame oma investeerimisstrateegiaid pidevalt vastavalt turutingimuste muutustele ja lähtuvalt valitsevast majandustsüklist. Investeerimisnõustajana saame anda ainult selliseid investeerimissoovitusi, mis sobivad konkreetsele inimesele – ei ole olemas universaalset lahendust, mis sobiks igaühele.

Meil on kliendikeskne lähenemine

Redgate koostab kliendi eesmärkide saavutamiseks personaalse investeerimisstrateegia, mis põhineb kliendi riskitaluvusel, võimalustel ja sobival ajahorisondil ning mida jooksvalt kohendame. Selleks palume kliendil täita küsimustiku, mida saame kasutada sisendina isikliku soovituse andmiseks. Investeerimisnõustamise teenuse klientidele sobivat investeerimisstrateegiat aitab ellu viia isiklik haldur. Lisaks saab klient tervikliku vaate oma varadele ja nende juhtimisele, sealhulgas regulaarseid turuanalüüse ning ülevaateid.

Investeerimisnõustamist pakume alates 200 000 euro suurusest portfellist.

Investeerimispõhimõtted

Tavapäraselt jaotuvad investori varad mitme varaklassi vahel. Kuigi investorite portfellide koosseis võib oluliselt erineda, on üldine jaotus tihti järgmine: raha kontol, kinnisvara ja muud mittelikviidsed investeeringud ning lõpuks investeeringud likviidsematesse väärtpaberitesse. Nõustamisel lähtume investori riskiprofiilist ja eesmärkidest ning keskendume likviidsete väärtpaberiinvesteeringute osakaalu kasvatamisele kogu varade pildis, et paremini hajutada riske ning teenida mõistlikku tootlust. Meie nägemusel on sellise portfelli näol tegemist tuumaga ja muud investeeringud on satelliidid (näiteks investeeringud mittenoteeritud Balti võlakirjadesse, Balti fondide osakud, eralaenud, iduinvesteeringud jne).

Tuum

Tuum on finantsinvesteeringute olulisim osa – vundament kogu investeerimisstrateegiale. Tuuma investeerimishorisont võib olla sisuliselt igavene, kuna tuuma osas toimub pidev nõustamine. Samuti on tuum alati investeeringuteks avatud, sest kajastab igal hetkel meie ajakohast arusaama eeldatavasti kõige paremini toimivatest varadest ja nende osakaaludest. Tuum võiks moodustada investeeringutest suurema osa.

Millest koosneb tuum?

Tuum on globaalne, erinevatest väga likviidsetest varadest koosnev kogum, kus protsentuaalne jaotus varade vahel sõltub majandustsüklist ja sellest, milline on meie hetkenägemus finantsturgude kohta. Tuuma moodustavad peamiselt erinevad börsil kaubeldavad fondid.

Satelliidid

Lisaks investeerimisnõustamise teenuse osutamisele loome uusi võimalusi ka aktiivsematele investoritele, kes soovivad mitmekesistada oma investeerimisportfelli. Satelliidid on väiksemad paigutused, mis on tuuma riskist kõrgema riskiga, teatud juhtudel ka tuumaga võrreldes vähem likviidsed ning tehtud ajutiselt ja selgelt väiksemas mahus, et kasutada ära turgudel tekkivaid spetsiifilisemaid võimalusi.

Investor saab meie kaudu investeerida nii börsil noteeritud kui ka börsivälistesse väärtpaberitesse erinevates piirkondades ning hoida tehingutega seotud raha ja väärtpabereid mugavalt oma isiklikul Redgate’i kontol.

Mis on satelliidid?

Satelliidid võivad olla üksikute ettevõtete aktsiad ja võlakirjad, sektori- ja teemafondid või alternatiivinvesteeringud nagu fondiosakud ning mittenoteeritud võlakirjad ja eralaenud.

Tuum ja satelliidid on lähenemine, mis võimaldab investoril ühendada elemendid, mille potentsiaalne kasv on suhteliselt selgelt määratletav, ning võtta ka rohkem fookuses olevat riski.

  Hea teada

Kui tuuma kohta anname aktiivselt investeerimisnõu ja isiklikke soovitusi, siis satelliitide kohta me isiklikke investeerimissoovitusi ei jaga ning jätame riskihinnangute tegemise ja otsustamise investorile.

ESG põhimõtted

Redgate Wealthis mõistame, et iga investor on ainulaadne ning nende lähenemine investeerimisele ja eesmärkide seadmisele erinev.

Me pakume investeerimisvõimalusi, mis on kooskõlas meie klientide individuaalsete eelistuste ja eesmärkidega. Kuigi meie põhilised investeerimisstrateegiad ei ole loodud kindlaid keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisküsimusi (ESG) silmas pidades, oleme paindlikud ja püüame arvestada oma klientide eelistusi. Oleme seisukohal, et jätkusuutlikkuse kriteeriumide lisamine investeerimisprotsessi toob tõenäoliselt kaasa väiksema tootluse, ilma et see edendaks säästvat arengut. Jälgime turu arenguid ja oleme valmis kohandama oma investeerimisprotsessi, kui säästva arengu hindamise kriteeriumid on kogu maailmas ühtlustatud ja rohepesu risk maandatud.

Seetõttu ei ole praegu ESG põhimõtete järgmine meie investeerimisprotsessi osa ja me ei arvesta oma investeerimisotsuste ebasoodsat mõju jätkusuutlikkusele. Me koostame oma klientidele nende finantseesmärke silmas pidades tuumportfelli, võttes arvesse tootlust, volatiilsust ja likviidsust. Täiendavaid satelliitinvesteeringuid valides arvestame aga kliendi individuaalsete investeerimiseelistustega, sealhulgas jätkusuutlikkuse kriteeriumidega.

Võta ühendust

Robert Jäger

Kliendisuhete juht

robert.jager@redgategroup.eu
+372 5647 7510

Helen Hanttu

Müügi valdkonnajuht

helen.hanttu@redgategroup.eu
+372 5660 2555

Uudiskiri investoritele

Palun liituge meie uudiskirjaga, kui soovite olla kursis kõige värskemate investeerimisvõimalustega.