Kasulikku

Reeglid

Ülevaade investeerimisriskidest

Ülevaate eesmärk on teavitada potentsiaalseid investoreid peamistest aktsia- ja võlakirjainvesteeringutega seotud investeerimisriskidest. Investor on iseseisvalt vastutav investeerimisotsuste eest selliselt, et need vastaksid tema soovitavale riskitasemele.

Loe lähemalt Button arrow

Klientide kategoriseerimine

Käesolev kord sätestab investeerimisteenuste ja investeerimisteenuste kõrvalteenuste klientide kategoriseerimise kriteeriumid. Kliendid kategoriseeritakse enne teenuste osutamise algust ja andmete muutumise korral.

Loe lähemalt Button arrow

Parima täitmise põhimõtted

Dokumendi eesmärk on määrata kindlaks tingimused ja põhimõtted, millest lähtuvalt täidab AS Redgate Capital tehingukorraldusi oma jae- ja professionaalsete klientide finantsinstrumentidega.

Loe lähemalt Button arrow

Kliendi varade kaitse ja hoid

Dokumendis kirjeldatakse, kuidas on Redgate Capital korraldanud oma klientide väärtpaberite ja rahaliste vahendite hoidmise ja kaitse.

Loe lähemalt Button arrow

Huvide konflikti vältimine

Ülevaate eesmärk on kirjeldada, millistel põhimõtetel väldib AS Redgate Capital huvide konflikti investeerimisteenuste puhul.

Loe lähemalt Button arrow

Isikusamasuse tuvastamine

Käesolevaid tingimusi rakendame kliendisuhte loomisele IT-vahendite abil isiku või tema esindajaga samas kohas viibimata.

Loe lähemalt Button arrow

Isikuandmete töötlemine

Eesmärk on kirjeldada, kuidas töötleb AS Redgate Capital oma klientide ja muude isikute isikuandmeid.

Loe lähemalt Button arrow

Kliendikaebuste lahendamine

Eesmärk on reguleerida kliendikaebuste lahendamise korda Redgate Capitalis ja tema tütarettevõtetes. Kliendikaebusi tuleb menetleda läbipaistvalt, efektiivselt ja süsteemselt.

Loe lähemalt Button arrow

Uudiskiri investoritele

Palun liitu meie uudiskirjaga, kui soovid olla kursis kõige värskemate investeerimisvõimalustega.