Kasulikku

Hinnakiri

Kontod ja maksed

Kehtiv alates 01.02.2023

Kontoga seotud teenused
Avamine tasuta
Sulgemine tasuta
Raha sissemakse tasuta
Raha väljamakse 1 €

 

Väärtpaberitehingud

Kehtiv alates 01.02.2023

Tehingutasud [1] (sisaldab väärtpaberitehingu arveldamist)
Tehingud aktsiate ja võlakirjadega Nasdaq Balti börsidel 0,20% (min 3,50 €)
Tehingud aktsiatega välismaistel börsidel 0,15% (min 10 €)
Tehingud Balti võlakirjadega börsiväliselt 0,25% (min 3,50 €)
Tehingud Skandinaavia võlakirjadega börsiväliselt 0,25% (min 10 €)
Tehingud eurovõlakirjadega börsiväliselt 0,25% (min 16 €)
Balti väärtpaberite märkimine 3,50 €
Tehingud kolmandate osapoolte juhitud investeerimisfondide osakutega 35 €
Tehingud usaldusfond Redgate Timberland osakutega tasuta
Väärtpaberikanded
Makse vastu ja makseta tehingud Balti väärtpaberitega 3,50 €
Makse vastu ja makseta tehingud Skandinaavia väärtpaberitega 10 €
Makse vastu ja makseta tehingud eurovõlakirjadega 16 €

 

Väärtpaberite hooldustasud

Kehtiv alates 01.02.2023

Hooldusteenused [2], [3]
Välismaised väärtpaberid 0,006% kuus
Eesti väärtpaberid 0,003% kuus
Usaldusfond Redgate Timberland osakud tasuta

 

Sõltuv investeerimisnõustamine

Kehtiv alates 06.09.2023

Investeerimisnõustamise teenus [2], [4]
Mõõdukas strateegia 0,80% aastas (min 120 € kuus)
Tasakaalukas strateegia 0,95% aastas (min 140 € kuus)
Julge strateegia 1,15% aastas (min 170 € kuus)
Ambitsioonikas strateegia 1,30% aastas (min 190 € kuus)

 

Lisateenused

Kehtiv alates 01.02.2023

LEI-koodi teenus [2]
LEI-koodi taotlemine üheks aastaks 120 €
LEI-koodi iga-aastane pikendamine 80 €

______________________________

[1] Tehingutasude arvestamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • Protsentuaalne tehingutasu arvutatakse tehingusummast.
 • Tehingutasu debiteeritakse tehinguvaluutas.
 • Tehingukorraldust saab tühistada seni, kuni seda ei ole täidetud.
 • Teatud turgudel võib tehingusummale olla kehtestatud miinimummäär. Teatud väärtpaberite ostutehingutega võib kaasneda tehingumaks (stamp duty) väärtpaberite tehingusummast. Vastavalt kohalikule regulatsioonile võib teatud riikides ostutehingule lisanduda finantstehingute maks, mis lisatakse Investeerimisühingu tasule.
 • Tehingutes fondiosakute või -aktsiatega võib lisanduda märkimis- ja tagasivõtmistasu vastavalt fondi tingimustele või prospektile.

[2] Hinnale lisandub käibemaks 22%.

[3] Hooldustasu arvutatakse iga kuu viimase pangapäeva varade koguväärtuselt. Varade väärtuse leidmisel võetakse aluseks:

 • mittekaubeldavate fondiosakute või -aktsiate puhul viimane Investeerimisühingule teadaolev puhasväärtus (NAV);
 • võlakirjade ja mittenoteeritud väärtpaberite puhul nominaalväärtus;
 • kaubeldavate võlakirjade, aktsiate ja fondiosakute puhul turuväärtus või viimane Investeerimisühingule teadaolev hind.

Tasu debiteeritakse järgmise kuu 15. kalendripäevaks.

[4] Nõustamistasu arvutatakse igakuiselt investeerimisportfelli kalendrikuu keskmiselt varade väärtuselt, rakendades 1/12 aastase tasu määra. Tasu debiteeritakse kord kuus, arvestusperioodile järgneva kuu 15. kuupäevaks. Nõustamistasu miinimum ei rakendu investeerimisnõustamise lepingu sõlmimise kuul.

Varade väärtus leitakse järgmiselt, summeerides kõikide varaliikide väärtused:

 • raha jääk kontol;
 • kaubeldavate võlakirjade, aktsiate ja fondiosakute puhul turuväärtus või viimane investeerimisühingule teadaolev tehingu hind;
 • mittekaubeldavate fondiosakute või -aktsiate puhul viimane investeerimisühingule teadaolev puhasväärtus (NAV),
 • finantsinstrumendi turuväärtuse puudumisel võetakse arvestuse aluseks selle nominaalväärtus.

Tasu arvutatakse eurodes. Välisvaluuta puhul kasutatakse Euroopa Keskpanga fikseeritud kurssi.

Nõustamistasule lisanduvad väärtpaberite tehingutasud ja hooldustasu.

Tehingueelne teave kulude ja tasude kohta

Avaldame tehingueelse teabe eri väärtpaberitega tehingute tegemisel kaasnevate kulude ja tasude kohta.

Loe edasi Button arrow