Riina Vainola

Vastavuskontrolli- ja riskijuht

CV
Karjäär/kogemus

2022 Redgate Capital AS / vastavuskontrolli- ja riskijuht
2019 2021 Luminor / rahapesuandmebüroo kontaktisik (MLRO), vanem vastavuskontrollispetsialist
2016 2019 Ernst & Young / auditi (vanem)konsultant sisekontrolliteenuste ja pettuste uurimise valdkonnas

 

Haridus

2015 2017 Tallinna Tehnikaülikool / magistrikraad ärirahanduses
2012 2015 Tartu Ülikool / bakalaureusekraad prantsuse keeles ja kirjanduses, kõrvaleriala majandus

 

Liikmelisus, sertifikaadid
Sertifitseeritud pettuste uurimise ekspert (CFE) / Association of Certified Fraud Examiners

Sertifitseeritud rahapesutõkestamise spetsialist (CAMS) / Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

Eksperdi tasemel andmekaitsespetsialisti (DPO) tunnistus / Tallinna Tehnikaülikool

Kõik meeskonnaliikmed