INVESTEERIMINE

Fondiosakud

Investeerides fondiosakutesse on võimalik saavutada kohest hajutatust – omandades fondiosakuid, saad osa kõikidest investeeringutest, mida see fond on seni teinud, olgu nendeks investeeringuteks aktsiad, võlakirjad, reaalvara või midagi muud.

Miks investeerida?

Fondiosak võib olla sobilik investeering investori jaoks, kes soovib hajutatust ja kindlat meelt, et rahapaigutuse eest hoolitsevad finantsvaldkonna eksperdid.

Millised riskid?

Fondidesse investeerimisega kaasnevad mitmed riskid, sealhulgas:

Tururisk: fondiosakute väärtuse liikumist võivad põhjustada üldised aktsia- ja võlakirjahinnaliikumised. Muutunud majanduskeskkond ja globaalsed sündmused võivad mõjutada väärtust.

Juhtimisrisk: fondi tulemuslikkus sõltub suurel määral selle halduri oskustest ja kogemustest. Kehvad otsused võivad panna fondiosaku väärtust kukkuma.

Puuduliku hajutatuse risk: fond võib omada liiga kõrget kontsentratsiooni teatud tööstusharudes, riikides või varaklassides, sidudes fondi üldise kasumlikkuse nendega liiga kõrgel määral.

Likviidsuse risk: ebakindlal ajal või investorite suure väljavoolu tõttu ei pruugi fond olla võimeline kõiki lahkujate soove rahuldama ilma vara müümata, mis võib juhtuda valel hetkel või liiga madala hinnaga.

Tasude ja kulude risk: fondid reeglina võtavad investoritelt juhtimistasu ja kulukatet, mis vähendab investorite tootlust.

Enne fondidesse investeerimist on soovitatav mõtestada lahti selle investeerimiseesmärgid, riskiprofiil ja investeeringutega kaasnevad kulud; samuti anda endale aru oma eesmärkidest, riskitaluvusest ning üldisest finantsseisundist. Riski hajutamine mitme fondi ja varaklassi vahel aitab vähendada riske.

Avalik vs. mitteavalik?

Fondidesse on võimalik investeerida nii avalikult, börsi kaudu kui ka mitteavalikult, suunatud emissioonide kaudu. Viimased on madalama likviidsusega.