INVESTEERIMINE

Aktsiad

Investeerides aktsiatesse, saab investorist ettevõtte osanik – koos kõigi õiguste ja riskidega. Aktsiad on kõige levinum investeerimise varaklass.

Kui ettevõte kasvab ja suudab edestada turgu, kasvab ka selle hind, tootes head kapitalitootlust investoritele. Samas, negatiivsete arengute taustal jagavad aktsiainvestorid suuremat riski.

Miks investeerida?

Aktsiatesse investeerides valivad investorid tavaliselt kahe strateegia vahel: väärtuse kasv ehk investeerimine kõrge kasvupotentsiaaliga aktsiatesse, või rahavoog ehk investeerimine stabiilsetesse ettevõtetesse, mis maksavad regulaarselt dividende.

Millised riskid aktsiainvesteeringutega kaasnevad?

Tururisk: aktsiaturg on oma olemuselt volatiilne ehk see allub erinevatele kõikumistele, mis tulenevad majanduslikest, poliitilistest ja globaalsetest sündmustest. Negatiivsete stsenaariumite realiseerumisel võivad nii üksikud aktsiad kui ka kogu aktsiaturg tervikuna olla surve all.

Ettevõttega seotud risk: konkreetse ettevõtte tulemuslikkus ja arengud mõjutavad ka selle aktsiahinda. Nii näiteks vähendavad aktsiahinda ettevõtte vähenev käive, juhtimisvead ja tihenev konkurents valdkonnas.

Intressimäära risk: intressimäära muutused mõjutavad samuti aktsiate hinda – kõrgemad intressimäärad vähendavad tarbijate ja ettevõtete kulutusi, pidurdades majanduskasvu ning selle kaudu ka tulevikuväljavaateid igale ettevõttele.

Inflatsioonirisk: kahanev investeeringute ostujõud kahandab aktsiainvesteeringute väärtust ja toob kaasa tarbijate kulutuste vähendamist, pärssides tulevikuväljavaateid.

Krediidirisk: tõenäosus, et konkreetne ettevõte jätab võlakohustused täitmata, mis viib alla ka selle aktsiahinna.

Likviidsusrisk: võimalused investeeringust väljumiseks võivad olla piiratud, kui turul valitseb teadmatus või on tehingu tegemine muul moel takistatud.

Nendele punktidele peab mõtlema enne investeerimisotsuse langetamist. Lisaks on soovitatav hajutada oma portfelli, mis vähendab üldist riski.

Avalik vs. mitteavalik?

Aktsiainvesteeringuid on võimalik teha nii börsi kaudu kui ka börsiväliselt. Samas börsivälise investeeringu puhul peab arvestama, et võimalused sellest väljumiseks on väga piiratud.

Loe rohkem