Meie teenused

Hinnakiri

Kontod ja maksed

Kontoga seotud teenused    
Avamine   tasuta
Sulgemine   tasuta
Raha sissemakse   tasuta
Raha väljamakse   1 €

 

Väärtpaberitehingud

Tehingutasud [1] (sisaldab väärtpaberitehingu arveldamist)
Tehingud aktsiate ja võlakirjadega Nasdaq Balti börsidel   0,20% (min 3,50 €)
Tehingud aktsiatega välismaistel börsidel   0,15% (min 10 €)
Tehingud Balti võlakirjadega börsiväliselt   0,25% (min 3,50 €)
Tehingud Skandinaavia võlakirjadega börsiväliselt   0,25% (min 10 €)
Tehingud eurovõlakirjadega börsiväliselt   0,25% (min 16 €)
Balti väärtpaberite märkimine   3,50 €
Tehingud kolmandate osapoolte juhitud investeerimisfondide osakutega   35 €
Tehingud usaldusfond Redgate Timberland osakutega   tasuta

 

Väärtpaberikanded    
Makse vastu ja makseta tehingud Balti väärtpaberitega   3,50 €
Makse vastu ja makseta tehingud Skandinaavia väärtpaberitega   10 €
Makse vastu ja makseta tehingud eurovõlakirjadega   16 €

 

Väärtpaberite hooldustasud

Hooldusteenused [2], [3]    
Välismaised väärtpaberid   0,006% kuus
Eesti väärtpaberid   0,003% kuus
Usaldusfond Redgate Timberland osakud   tasuta

 

Lisateenused

LEI-koodi teenus [2]    
LEI-koodi taotlemine üheks aastaks   120 €
LEI-koodi iga-aastane pikendamine   80 €

 

[1] Tehingutasude arvestamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest

  • Protsentuaalne tehingutasu arvutatakse tehingusummast.
  • Tehingutasu debiteeritakse tehinguvaluutas.
  • Tehingukorraldust saab tühistada seni, kuni seda ei ole täidetud.
  • Teatud turgudel võib tehingusummale olla kehtestatud miinimummäär. Teatud väärtpaberite ostutehingutega võib kaasneda tehingumaks (stamp duty) väärtpaberite tehingusummast. Vastavalt kohalikule regulatsioonile võib teatud riikides ostutehingule lisanduda finantstehingute maks, mis lisatakse Investeerimisühingu tasule.
  • Tehingutes fondiosakute või -aktsiatega võib lisanduda märkimis- ja tagasivõtmistasu vastavalt fondi tingimustele või prospektile.

 

[2] Hinnale lisandub käibemaks 20%.

 

[3] Hooldustasu arvutatakse iga kuu viimase pangapäeva varade koguväärtuselt. Varade väärtuse leidmisel võetakse aluseks:

  • fondiosakute või -aktsiate puhul viimane teadaolev puhasväärtus (NAV);
  • võlakirjade ja mittenoteeritud väärtpaberite puhul nominaalväärtus;
  • kaubeldavate aktsiate puhul turuväärtus või investeerimisühingule viimane teadaolev hind.

Tasu debiteeritakse järgmise kuu 15. kalendripäevaks.

Loe rohkem

Uudiskiri investoritele

Palun liitu meie uudiskirjaga, kui soovid olla kursis kõige värskemate investeerimisvõimalustega.